Ett komplett servicepaket

Vi erbjuder via vår partner Tolerance-Homes i Alanya ett genomarbetat och väl utvecklat servicepaket som skall underlätta för dig som fastighetsägare här i Turkiet när du själv befinner dig på annan ort.

Exempel på innehållet i servicepaketet:

Före köp

På ert uppdrag utför vi flyg, transfer och hotellbokningar. Vid köp av fastighet eller lägenhet återbetalas dessa kostnader upp till ett visst belopp beroende på vilken typ av objekt det avser. Vi tillmötesgår era önskemål om information och guidning och tillsammans genomför vi personliga visningar av önskat urval av fastigheter/lägenheter .

Under inköp

Vi upprättar samtliga erforderliga köpehandlingar och ansökningshandlingar för vidare befodran till arméstaben i Izmir för godkännande. Vi medverkar till att skattenummer och bankkonto upprättas. Köpekontrakt och andra erfoderliga handlingar översättes till svenska via auktoriserad tolk/översättare.

Efter köp

I detta servicepaket ingår praktiskt taget allt du behöver för att säkerställa din vistelse och egendom på tryggast möjliga sätt som exempel: Transfer t/r airport, vi ombesörjer att räkningar blir betalda ex, el, vatten och fastighetsskatten. Vi försäkrar egendomen, för er räkning inköp av möbler mm. Införskaffar hantverkare om behov finns. Månatliga säkerhetskontroller av egendomen. Hyrbilstjänster och medhjälp vid eventuell uthyrning av er bostad. Detta sevicepaket kostar 150 euro/år.

 
Turkiethem | +46 (0)708 430 680 | info@turkiethem.se | www.turkiethem.se